Покана за Общо събрание на БФД ( 30.10.2021 г. от 19:00 ч.)

Всички клубове да представят картотеките на състезателите си в срок до 15.10.2021 г.