Редовно Общо Събрание на БФД

На 01.06.2019 г. се проведе Годишно Общо Събрание на Българска Федерация по Дартс.

Представяме на Вашето внимание разискваните теми и взетите решения.