Решения от Общо Събрание на БФД

На 04.07.2020 г. се проведе редовно Общо събрание на БФД.

Бяха взети следните решения: