Правило 60% участие

Във връзка с обстоятелствата, възникнали в следствие на пандемията от COVID-19, а именно наложените мерки спрямо провеждането на спортни мероприятия и обективната невъзможност в тази връзка да бъдат проведени всички състезателни кръгове от спортния календар на БФД, при оформянето на крайното класиране за текущия спортно-състезателен сезон няма да се прилага правилото за необходимо участие на състезателите на поне 60% от състезателните кръгове от спортния календар.