СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЕЗОН 2019-2020 г.

I – II кръг Мастърс 9 – 10 ноември Варна
Младежка лига I кръг 2 ноември София
III – IV кръг Мастърс 23 – 24 ноември София
Младежка лига II кръг 7 декември София
Купа“Стойчо Бекяров“ 14 декември София Отворен турнир
Купа на БФД 22 – 23 февруари Отворен турнир
V – VI кръг Мастърс 14 – 15 март
Младежка лига III 4 април София
ДОП 25 – 26 април
VII – VIII кръг Мастърс 9 – 10 май
Младежка лига IV 16 май София
Финален Мастърс 31 май

Наредба на БФД за състезателната 2019 – 2020  година.