Противоепидемиологични мерки към началото на състезателната година на БФД

Към 19.10.2021 г. всички състезания от календара на БФД отговарят на изискванията на Здравното министерство.

Не са необходими никакви допълнителни документи, които да разрешават на състезателите да вземат участие в мероприятията на Федерацията.

Ако ситуацията се промени и бъдат въведени такива ще вземем съответните решения.

УС на БФД